Naše firma nabízí    

  • Návrh, dodávku a montáž závlahových systémů Rain Bird
  • Celoroční   servis  závlahových systémů, opravy, zazimování a  jarní zprovoznění  závlahových systémů.
  • Záruční i pozáruční servis Rain Bird
  • Distribuci a dodávku kompletního sortimentu nebo jednotlivých komponentů Rain Bird a K Rain
  • Prodej  kompletního sortimentu  a produktů Rain Bird
     


 Proč závlahový systém  –   Automatický  zavlažovací  systém  /AZS/  zajišťuje optimálně  potřebné  množství vody pro trávník a ostatní rostliny  na Vaší zahradě. Závlahové   systémy   šetří   Váš  čas.  Nemusíte   stát  s   hadicí  na   zahradě a zavlažovat  trávník a ušetřený čas  můžete věnovat Vašim  koníčkům nebo  rodině. Zavlažování probíhá většinou v nočních  hodinách, kdy jsou menší  ztráty  výparem a  ušetříte  až  30 %  vody. Zavlažovací systém se postará o Vaši zahradu, i když nejste doma třeba během dovolené. Celý systém  je  složen  v  podzemí  ukrytého potrubí a výsuvných postřikovačů, které jsou ukryty pod úrovní  terénu  a  nijak  na zahradě nepřekáží a nebrání ani při sekání trávy. Automatická jednotka se postará o Vaši  zahradu. Krásná  zahrada  Vašeho  domu  zvýší  hodnotu  a  prestiž Vaší nemovitosti.
                   

S produkty Rain Bird dosáhnete opravdového inteligentního využití vody 

 

  Výhody automatických závlahových systému:

 *          Optimální množství vody pro rostliny
 *          Snížení ztráty vody odparem 
 *          Rovnoměrná závlaha
 *          Úspora vody až 30 %
 *          Lepší využití vody
 *          Automatický provoz
 *          Úspora času
 *          Žádné hadice na trávníku
 *          Rychlá návratnost investičních nákladů
 *          Vyšší hodnota Vaší nemovitosti
 *          Jednoduchá obsluha
 *          Příjemné mikroklima 
 *          Neplatíte poplatky za stočné

 

 Z čeho se zavlažovací systém skládá – Celý systém je složen  z  vodovodního potrubí, výsuvných postřikovačů,  uložených  pod  úrovní  terénu. Postřikovače  se vysouvají tlakem vody a po  ukončení  zavlažování  se  opět  zasunou  pod  úroveň terénu. Při sekání trávy vám žádný  komponent  nepřekáží.  Automatická  ovládací jednotka řídí celý proces zavlažování. Celý systém dále obsahuje čidla a pomocné jednotky, elektromagnetické ventily, filtry. Závlahové  systémy dodáváme na  klíč, tedy od projektu, kompletní realizaci, a zaškolení obsluhy. 

 

 Údržba závlahových systémů  -  je  možno  rozdělit  na  údržbu  během roku, která  spočívá  především  v  kontrole  závlahových  dávek,  unkčnosti jednotlivých komponentů  a  čistotě  filtrů.  Kontrolu  filtrů  je  vhodné   provádět 1x  za 8 týdnů, případně  filtry  vyčistit. Nevyčištěný filtr  snižuje výkon jednotlivých postřikovačů a tím  i  výsledný  efekt  celého  systémů. Pravidelnou  údržbu  během roku zvládne každý uživatel závlahových systémů.

 Zimní údržbu,  která  zahrnuje  vypuštění  vody z celého potrubního systému se provádí   nejlépe  profouknutím  stlačeným  vzduchem.  Jarní údržba  znamená v postatě  napuštění  systému  vodou,  kontrolu  funkčnosti  jednotlivých   trysek  a ostatních   komponentů ,   případně   seřízení  trysek,  kontrolu  ovládací jednotky a přípravu systému na sezónu. 

Zimní  i  jarní  údržbu doporučujeme přenechat  odborné firmě,  kdy  se  vyvarujete neodborného zásahu a chyb, které  Vám mohou následně  přinést  další náklady. Zkušená instalační  firma Vám poskytne  na  svojí  práci  záruku  a  práci provede mnohem  rychleji.   Jakoukoliv  údržbu,  opravu   nebo   pozáruční servis  můžete objednat zde.

Cena   za   jarní   spuštění závlahového systému  je   účtována  v částce 1350 Kč s 21% DPH + doprava 11 kč / 1km  včetně 21%  DPH. Zazimování závlahového systému do plochy 1200 m2 je účtováno v jednotné  sazbě  1490 Kč s 21% DPH + doprava 11 Kč/km včetně DPH. U ploch nad 1200 m2 je cena zazimování stanovena dle náročnosti a velikosti. Servis zahrnuje kontrolu a základní vyčištění postřikovačů, čidel, kontrolu  baterii u bateriových  ovládacích   jednotek,  případné nastavení ovládací jednotky.  Servisní práce  jsou  účtovány  v částce 1694 Kč/1 hod. práce + 11 Kč/km vč. DPH. 

 

 Zdroj vody  pro  automatické závlahy –  jako zdroj vody pro závlahu může být použita  voda  z  vodovodního  řadu,  ze studny, dešťová voda nebo voda z vodního toku  či  nádrže. Ve všech případech jí však musí být dostatečné množství a musí být  čistá.  Možná  je  i  kombinace několika zdrojů. Nejvhodnější je však napojení přímo  za  vodoměrem. To  umožní  napojení  na  dostatečný  průměr  potrubí. Pro běžné  zahrady  a  ozeleněné  plochy  průmyslových  a administrativních areálů je vhodný  průměr  min.  1“ resp. 32 mm  nebo  větší.  Minimální  tlak  pro  spolehlivý provoz systému je 2 atm. na koncových prvcích systému, což odpovídá minimálně 3 atm. lépe 4 atm. na zdroji vody.  Není  vhodné  napojení  na  zahradní  kohoutky průměru ½´´ nebo jiných malých profilů,  neboť  mají  malý  průtok a vysoké ztráty tlaku   vody.  Obecně    lze   říci,   že  pro   zavlažovanou     zahradu  o    velikosti cca  500 m2  –  700 m2  by  měl  být  minimální  průtok  kolem  0,7 litrů /s a více. Napojení  na studnu nebo vrt je možné v případě, kdy kapacita vody je dostatečná alespoň  na   jeden závlahový  cyklus.   Voda  z  takovýchto   zdrojů  je čerpána ponornými čerpadly nebo čerpadly se sacím košem.

 

 Návrh závlahového systému a jeho cena  –  pro zpracování návrhu systému a i následnou  kalkulaci  ceny  je  důležitá  znalost  celé  řady údajů, jako například osazovací  plán  v  měřítku,  typ  půdy,  svažitost   terénu  atd.   Nejspolehlivějším způsobem pro vytvoření přesného návrhu je naše osobní návštěva přímo na Vašem pozemku. Na místě si upřesníme zavlažované plochy, seznámíme Vás s  možnými způsoby provedení, doporučíme vhodný typ závlahového systému,  projednáme s Vámi umístění  ovládací jednotky či  posoudíme  kapacitu  zdroje  vody a možný způsob  připojení. Podklady  pro zpracování závlahy je výhodné připravit už v době, kdy ještě probíhá stavba nebo rekonstrukce domu a zahrady. Lze totiž v předstihu připravit např.  prostupy v budovách, položit chráničky pro rozvody vody a elektřiny pod  zpevněnými   plochami   apod.  Vlastní   detailní  návrh   závlahy  je   nejlépe zpracovávat  současně   s  návrhem  zahrady  nebo  v  přímé  návaznosti  na   něj. Zavlažovací systémy lze však vybudovat  i do již vytvořené zahrady.

 Využijte   naší  nabídky   a  nechte  si    vypracovat a cenovou  nabídku vhodného závlahového systému pro Vaší zahradu.  Rádi vám zhotovíme také kompletní a úplný projekt  včetně výpisu   materiálu,  rozkreslení   a   umístění jednotlivých   postřikovačů, elektromagnetických ventilů,  řídící  jednotky a čerpadel včetně cenového rozpočtu materiálu a realizačních prací.  Cena projektu závisí  od velikosti zahrady, terénu, počtu komponentů, řídících jednotek, zdrojů vody, atd.  

 

Realizace  závlahového  systému  svépomocí  –  tato   služba   je    specielně vytvořena pro šikovné kutily a zákazníky, kteří si chtějí  realizovat na  své zahradě závlahu sami. Nabízíme Vám:          

 *  Vypracování kompletní projektu včetně výpisu materiálu
 *  Pohodlný nákup v našem E-shopu
 * 
Dodávku všech komponentů
 *  Dovoz materiálu na Vaši zahradu
 *  Při objednávce komponentů Rain Bird v hodnotě nad 10.000 Kč  Vám zajistíme dodávku zdarma    na Vaší zahradu kdekoliv v ČR.  

Zajímá Vás toto řešení? Kontaktujte nás zde.

Jednoduchá cesta ke krásné zahradě