Projekce

Každá zahrada je jedinečná. Její charakter především určují:

  • vlastnosti pozemku – umístění staveb, prostorové a výškové uspořádání pozemku, jeho světelná expozice, vazba na okolní stavby apod.
  • požadavky investora na její využívání a následnou péči

Zahrada  se zakládá  na  dlouhou dobu a  její  základní  prvky – rostliny se vyvíjejí
v čase a prostoru. Musí  být  proto  dobře promyšlená tak, aby v každém  období
svého vývoje vytvářela příjemné prostředí pro svého uživatele. Projektování zahrady
je vhodné řešit následujícími fázemi:

1. seznámení se s prostředím a požadavky investora

2. zpracování podkladů např. doměření pozemku včetně inženýrských sítí

3. inventarizace - hodnocení stávajících dřevin

4. zpracování studie, která určí koncepční principy řešení a její konzultace
s   investorem,    studie   obvykle   obsahuje:   výkres   situace,   seznam
navrhovaných rostlin,krátkou koncepční zprávu

5. zpracování  prováděcího  projektu - prováděcí  projekt obvykle obsahuje:
výkres situace,  podrobný seznam navržených rostlin vč. jejich vlastností
a    požadovaných   parametrů,  herbář  (jen  pokud  si  investor   vyžádá),
technickou zprávu a výkaz výměr

6. spolupráce při výběru dodavatele

7. autorský dozor

 

       Při   projektování   spolupracujeme   s   Ing. Janou  Tupou    autorizovaným
architektem pro obor zahradní a krajinářská  tvorba  České  komory architektů  a 
členem Společnosti  pro zahradní  a  krajinářskou tvorbu.  V  projektování zahrad, 
parků a ostatní zeleně má dlouholeté zkušenosti.

 Vybrané referenční projekty z posledních let:

Zahrada Komořany – realizace (Praha)
Zahrada Zeleneč – realizace
Koncept zahrad k navrhované zástavbě RD v Dolních Počernicích (spolupráce s ateliérem AI - Design)
Zahrada v obytné zástavbě „Pod Kozincem“ – realizace (Praha)
Zahrada Libušín – realizace
Zahrada Hodkovičky – studie
Zahrada v Kostelci u Křížků – studie (spolupráce s ateliérem Vyšehrad)
Zahrada Moravany u Brna – studie
Zahrada Pečky – realizace
Zahrada Prosek – studie (Praha)
Přírodní park Otnice – studie
Koncept zahrad k navrhované zástavbě RD v Uhříněvsi
Zahrada Točná – realizace
Zahrada Braník – studie k SP
Zahrada Moravany u Brna – realizace
Zahrada Troja – realizace (Praha)
Zahrada U Vojanky – studie (Praha)
Zahrada Barunčina – studie (Praha)
Zahrada Statenice 

Návrh veřejných prostor v navrhované bytové zástavbě  v  Uhříněvsi  (spolupráce s firmou di5 architekti inženýři s.r.o.) – fáze dokumentace pro výběr dodavatele
Návrh úprav veřejných prostor v Horní Plané