Ukazka projektu zahrady č. 1 (dokumentace provedení stavby)

 

Situace Technická zpráva 1.část   Technická zpráva 2.část  Výkaz výměrDetail