Příklad zapojení šachtičky s ventily

Příklad zapojení šachtičky s ventily